Erhverv

Erhvervscoaching

Hvad er forskellen på almindelig coaching og erhvervscoaching? Det er et godt spørgsmål og der er ofte ikke den store forskel. I coachingsamtalen kommer vi hele vejen rundt om dit liv og derfor vil vi helt naturligt veksle mellem det personlige og det professionelle.

På denne side har jeg forsøgt at samle nogle emner, som ofte kommer op i erhvervscoachingen og der samtidig er rettet mod lederen, der er nysgerrig på hvad denne forståelse kan bidrage med i erhvervslivet.

Erhvervscoaching vil ofte dreje sig om at træffe store beslutninger, enten som en del af din stilling eller om den videre karrierevej. En forudsætning for at træffe gode beslutninger er klarhed, derfor vil klarhed ofte komme på tale.

Et andet emne der ofte kommer op, er effektivitet, glæde og hvordan man motiverer sig selv. Den gode nyhed er at effektivitet, glæde og motivation allerede er bygget ind i dit system og det er derfor ikke noget du skal sørge for eller skabe. Igen er vejen forståelse – en forståelse af din natur og dit sind.

Til sidst er arbejdsmiljø, konflikter og samarbejde et stort emne. Igen er den gode nyhed at så snart vi forstår vores natur og sind får vi det meget bedre, oplever en lethed og ser klart. Når du ser på den samme situation herfra åbner den sig og nye muligheder opstår. Helt af sig selv.

En ny vej til effektivitet og glæde

Når vi mennesker er i flow er vi ekstremt effektive. Vi kan nå det samme på en formiddag, som vi ellers kunne bruge en uge på.

Tilstanden af flow er kendetegnet ved fraværet af tanker. Det er som om der er noget inden i os der tager over og alting folder sig ud af sig selv. Vi ser klart, vi tager tingene en ad gangen og rækkefølgen giver sig selv.

Når du er i flow, er du ikke alene ekstrem kreativ, du er også virkelig rar at omgås. Du kan være i flow med alting: når du arbejder koncentreret, når du er til møde, når du besvarer mails, når du er med din familie og når du er alene.

Tilstanden af flow er altid til stede og tilgængelig for dig. Det der kommer til at stå i vejen for os er, at vi kommer til at lede efter tilstanden af flow i vores hjernes tanker. På trods af at vi ved at tilstanden netop er kendetegnet ved fraværet af tanker.

Der er intet mystisk eller mytisk over tilstanden af flow, det eneste du har brug for, er at forstå dens sande natur, så vil du helt af dig selv være i flow i mere og mere af tiden.

Klarhed

Når du er klar i hovedet, har du de optimale betingelser for at træffe de rigtige beslutninger. Klarhed er kendetegnet ved ro og få tanker. Men i stedet for at søge efter vores indre ro, forsøger vi at tænke os til klarheden. Selvom vi ved at tankemylder er det modsatte af klarhed.

Sammen taler vi om klarhedens natur. Når du ved hvad klarhed er og hvor den kommer fra, vil du helt af dig selv opleve mere og mere klarhed og du vil træffe de rigtige beslutninger for dig.

Travlhed

Der er stor forskel på at have meget at lave og at have travlt. At være travl er ekstremt ineffektivt og koster dyrt – du laver fejl og overser vigtige detaljer. Nogle gange ender det endda med stress og sygemelding.

I vores samfund ser de fleste travlhed som et nødvendigt onde, som noget uundgåeligt. Nogle ser det endda som et tegn på at de er dygtige og uundværlige (jeg gjorde i hvert fald).

Følelsen af at have travlt kommer overraskende nok ikke fra mængden af arbejde vi skal lave. Følelsen kommer fra den måde vi anskuer det på. Forestil dig at du kunne se dig selv udefra en hel dag, du går fra den ene opgave til den anden. Ved at se dig selv udefra er det ikke muligt at vide hvordan du har det, det er muligt at gå fra opgave til opgave med glæde og at gøre præcis det samme med en kvælende følelse af stress.

Det er ikke altid nødvendigt at ændre på mængden af arbejdsopgaver for at få et arbejdsliv uden travlhed.

Når du gennemskuer hvad travlhed egentlig er, bliver du bedre til at stoppe op, du får mere klarhed og du vil være mere i flow. Der er intet du skal ændre i verden for at have mindre travl, der er bare noget du skal se omkring travlhedens natur. Når du ser sammenhængen mellem dine tanker og travlhed, forsvinder den helt af sig selv.

Erhvervs coaching de tre principper

Skal vi tage det hele så alvorligt?

Hvornår performer du bedst – når du tager dit arbejde alvorligt eller når du tager det let? De fleste af os tror (jeg gjorde i hvert fald) at vi bliver nødt til at tage tingene alvorligt for at kunne yde vores bedste. Men hvad nu hvis det er omvendt?

Jo lettere vi tager tingene, jo bedre er vi. At tage tingene let er ikke det samme som at være useriøs, men der er stor forskel på at tage noget seriøst og på at tage det alvorligt.

I arbejdssituationer kommer vi ofte til at tro at der er noget på spil – at vi selv og vores identitet er på spil. Når vi tager tingene alvorligt, bliver vores tanker uklare, vi føler os stressede og tager dårligere beslutninger. Når vi tager tingene let, er vi kreative, arbejder ubesværet og er generelt rare at omgås. Det skaber ikke alene større effektivitet og langt bedre kvalitet, men også et bedre arbejdsmiljø.

Der er intet mere befriende end at stoppe med at tage sig selv og det man gør alvorligt. Når vi tager noget alvorligt, skyldes det udelukkende at vores hjerner ikke forstår flow, klarhed, glæde og hvor det kommer fra.

Når du begynder at se fordelen ved lethed bliver du sat fri til at være dig selv og til at skabe uden begrænsninger.

Metoder og teknikker

Hos mig får du ingen metoder og teknikker. Jeg mener det – ingen. I stedet undersøger vi sammen hvad klarhed, flow og kreativitet er og hvor det kommer fra. Vi ser på menneskets natur og på hvad der sker når vi er lykkelig og hviler i os selv.

Ved at gennemskue dit sind og dine tankers natur vil du få indsigter som passer til dig. Lige præcis dig. Indsigterne giver dig viden og når du ved er der intet du skal huske. Derfor er metoder og teknikker fuldstændig unødvendige. Og ikke bare unødvendigt, de kommer til at stå i vejen for dig.

Gennem vores samtaler vil du stå stærkere i dig selv, livet får en ny lethed og du vil opleve meget mere glæde.

Kan lykke være en strategi, en direkte vej, til succes i dit arbejde? Det korte svar er ja – og det er gode nyheder.